Hvordan tilrettelægges rapportens typografiske hierarki bedst muligt?

Læseren skal nemt kunne skelne mellem niveauerne i det typografiske hierarki, og så få niveauer som muligt letter rapportens overskuelighed.

Typografisk hieraki

De to klassiske og mest oplagte måder at differentiere overskrifter fra hinanden er ved at skrue på skriftstørrelse og skriftsnit (fed/normal). Andre virkemidler kan være afstand til det foregående/efterfølgende afsnit, sideskift og farver. Sideskift bruges typisk på kapitel niveau og farver kan bruges til at skelne mellem titler og overskrifter i den løbende brødtekst.

Opslag fra layout af rapporten klvinder i ledelse

Eksempel på layout med et simpelt overskriftshierarki med kun 2 niveauer.
Se layout