Hvilken linjejustering er bedst til et rapportlayout?

Valget står ofte mellem venstrejustering eller lige marginer. Lige marginer giver et mere overordnet roligt layout, mens venstrejustering giver en lidt bedre læsbarhed.

Linjejustering

Hvis læsbarheden er i højsædet er venstrejustering af brødteksten det naturlige valg. En sidegevinst ved venstrejustering er, at det kræver en lavere linjeafstand hvilket skaber plads til en anelse mere brødtekst end ved lige marginer. Det skyldes, at når teksten sættes med lige marginer, kan ordmellemrummene blive bredere end normalt hvilket kræver den højere linjeafstand, så ordene ikke virker som om de står længere fra hinanden end fra de omkringliggende linjer.

Hvis et overordnet roligt udtryk prioriteres højt er lige marginer dog det bedste valg. Kombineret med indryk i første afsnitslinje, i stedet for dobbelt linjefastand mellem afsnit, giver det store sammenhængende tekstblokke der skaber en naturlig balance i helhedsindtrykket, og giver ro til grafisk udfoldelse af andre elementer som fotos og illustrationer.

Læs mere om valg af skrifttype, kolonner og læsbarhed:
Skal jeg bruge 1, 2 eller 3 kolonner i mit rapportlayout?
Hvilken skrifttype og skriftstørrelse er optimal for læsbarheden i en rapport?

Opslag fra rapportlayout med 3 kolonner, lige marginer og indryk i første linje

Eksempel på layout med med 3 kolonner, lige marginer og indryk i første linje som giver store rolige tekstblokke.
Se layout