Hvilken skrifttype og skriftstørrelse er optimal for læsbarheden i en rapport?

Det mest almindelige typografivalg til rapporter i dag er modernistiske skrifttyper uden seriffer (ofte kaldet fødder) som f.eks. Helvetica. Den optimale skriftstørrelse afhænger først og fremmest af skriftens x-højde og heraf følgende linjehøjde som igen er gensidigt afhængig af formatstørrelse, marginer og kolonnebredde.

Læsbarhed

Hvis læsbarheden holdes helt fri af smagsdrevne valg i forbindelse med den generelle grafiske stil, kan den optimale læsbarhed af en brødtekst beskrives som et nøje tilrettelagt samspil mellem disse indbyrdes afhængige faktorer:

  • Skrifttype (størrelse og x-højde)
  • Linjeafstand
  • Linjejustering
  • Kolonner (antal, bredde og afstand)
  • Marginer
  • Formatstørrelse
  • Medie

Læs mere om de generelle grafiske virkemidler i rapportlayout:
Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Opslag fra rapportlayout med forholdsvis lille margin

Eksempel på layout med forholdsvis lille margin, 2 kolonner og lige linjejustering
Se layout