Direkte kommunikation med erfaren og produktions­orienteret freelance grafiker

Jeg ved af erfaring at rapportens visuelle fremtræden som regel er det allersidste skridt i en lang proces, og derfor også oftest noget der skal eksekveres lige op til deadline. Jeg har derfor speciali­seret mig i både at rykke hurtigt og have øje for detaljen, så den grundighed, som formid­ling af tungt stof kræver, bevares. Jeg holder hovedet koldt op til deadline og leverer altid en realistisk produktions­plan, så der er luft og tid til at rette de sidste tekst- og layoutmæssige detaljer.


Solidt designmæssigt fundament

Jeg er uddannet grafisk designer fra DMJX (Dansk Me­die- og Jour­na­list­høj­sko­le) i 2009, og har ar­bej­det free­lance som lay­outer, gra­fisk de­sig­ner og il­lu­stra­tor si­den 2001. Jeg har derfor solid erfaring med en bred vifte af grafiske materialer og produktionsgange, og jeg kan derfor også levere rapportens visualiseringer i tilrettede formater som animationer til sociale medier eller integreret i et power­point-slide med rapportens look'n'feel.


Gnidningsfri og hurtig levering

Jeg er vant til at arbejde med større organi­sationer og forstår behovet for at skulle træde til og rette vigtige detaljer i sidste øjeblik. Jeg udfører altid rettelser med et smil og sørger for at rapporten kommer i mål til alles tilfredshed fra kommunikationsafdelingen til direktøren.

 

Kundevenlig proces

Inden igangsætning af rapport-layoutet leverer jeg altid et eksempel på design af omslag og enkelte opslag til godkendelse, så eventuelle stilmæssige misforståelser kan blive ryddet af vejen inden hele rapporten layoutes og alle infografikker og figurer tegnes.


Forståelsesmæssig sparring

Jeg har solid erfaring med visualisering af data, visuel disponering af rapporter samt lettere tekstskrivning og kan derfor levere relevant sparring på den generelle opbygning af rapporten og komme med forslag der kan lette forståelsen og formidlingen af stoffet. Herunder placering og tilføjelse af overskrifter, kapitelindelinger, tekstbokse, fremhævede citater og forslag til relevante figurer, visualiseringer og illustrationer.


Eksempler på andre grafiske opgaver

Jeg har som sagt bred grafisk erfaring og kan derfor også løse andre grafiske opgaver som design og layout af maga­siner, bøger, brochurer, hjemme­sider, opslag til sociale medier, explai­ner anima­tioner og power­points m.m.


Læs mit CV og se eksempler på mit arbejde på min per­son­li­ge hjem­me­side: www.tobiasmik.dk

Jeg har løst rapportlayout opgaver for:

DLA Piper · Deloitte · Grundfos · TechBBQ · Glostrup Forsyning · Teknologisk Institut · Industriens Fond · Landsbyggefonden · DTU · Zealand · Aalborg Universitet / BUILD · VIVE · Madkulturen · Finans Danmark · Finanssektorens Arbejdsgiverforening · Finansforbundet · De Danske Bilimportører · Københavns Kommune · Social- og Boligstyrelsen · Undervisningsministeriet · Regeringens Klimapartnerskaber · Nordisk Ministerråd