Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Man kommer langt med de gode gamle typografiske dyder, hvor der er styr på overskriftshierarkiet samt gensidig proportionering af skriftstørrelse, kolonner og papirformat. Derudover har man brug for nogle mere 'poppede' dekorative greb som skaber alternative indgange til teksten og gør rapporten som helhed mere indbydende.

Grafiske virkemidler

Et solidt overskriftshierarki

For at lette læserens navigation rundt i stoffet er det vigtigt med et tydeligt hierarki af overskrifter og underoverskrifter. Det er selvfølgelig oplagt at bruge skriftstørrelse som indikator for overskriftsniveauet, men man kan også med fordel bruge både skriftsnit (f.eks. fed skrift), farve og afstand til det foregående og/eller det begyndende afsnit som indikatorer og på kapitelniveau kan man bruge hele sider eller andre større grafiske elementer som startindikator for et nyt kapitel.

Brug figurer som grafiske elementer

Mange rapporter har behov for at visualisere en stor mængde data gennem tabeller eller figurer. Ved at fremhæve figurerne og give dem et fængende grafisk sprog kan de blive enormt dekorative og virke som en flot grafisk pause.

Opslag med infografik og foto fra layout af cleantech rapport

Eksempel på layout hvor figurerne bliver til dekorative elementer i layoutet
Se layout

Forstærk rapportens 'brand' med fotos og illustrationer

Fotos og illustrationer er rigtigt gode til at skabe luft og lethed i ofte teksttunge rapporter. De behøver ikke nødvendigvis at have et direkte 1 til 1 link til teksten, men kan sagtens være løst associeret med rapportens overordnede emne og derfor have relevans. Det giver et vist spillerum til at udvælge fotos der er grafisk flotte, og som kan bruges til at forstærke rapportens 'brand', så den kan stå stærkt på f.eks. sociale medier og i pressemeddelelser overfor meningsdannere og journalister der skal bære rapportens pointer videre.

Opslag med foto og citat fra layout af rapport om grønne investeringer

Eksempel på layout med brug af fotos
Se layout

Benyt infografikker som illustrative pauser

Infografikker er en opsigtsvækkende måde at forklare rapportens data på. De bliver en indbydende og interessant indgang til stoffet og skaber nødvendige pauser og ophold i en ellers monoton tekst. Der er mange forskellige typer af infografikker.

Opslag med infografik og foto fra layout af cleantech rapport

Eksempel på layout med en helsides infografik der både videregiver tal fra rapporten men også er illustrativ.
Se layout

Kreative kapiteladskillelser

Rapportens kapiteladskillelser er en oplagt 'grafisk legeplads' til fremhævelse af organisationens/firmaets visuelle identitet, illustration af rapportens overordnede temaer og/eller generel visuel understøttelse af rapportens PR-mæssige vinkel.

Opslag med kapiteladskillelse fra hvidvask indsats statusrapport 2020

Eksempel på kapiteladskillelse hvor illustrationen relaterer sig direkte til kapitlets overskrift og emne
Se layout

Fremhævede citater skaber alternative indgange til teksten

Et andet rigtigt godt layout-mæssigt trick er at fremhæve passager eller citater fra teksten. Det skaber visuelle pauser i layoutets rytme, og de gør læseren nysgerrig. Citater kan placeres selvstændigt som ophold i brødteksten eller over supplerende fotos og illustrationer.

Opslag med infografik og foto fra layout af cleantech rapport

Eksempel på layout med brug af fremhævede citater på fotos.
Se layout