Skal jeg bruge 1, 2 eller 3 kolonner i mit rapportlayout?

Typisk fungerer tung tekst bedst i en enkelt kolonne, da det giver fokus på teksten og grafisk ro. Hvis der stræbes efter et mere livligt udtryk vil 2 eller 3 kolonner give større fleksibilitet og resultere i et mere indbydende layout der inviterer læseren indenfor.

Kolonner

Antallet af kolonner holdt op imod papirformatet bestemmer bredden af de enkelte kolonner. Det vil sige at jo færre koloner jo bredere er de hver især. Kolonnebredden har afgørende betydning for den optimale linjeafstand. Tekst sat i brede kolonner vil oftest stå flottere med større linjeafstand end tekst i smalle kolonner.

Tingene kompliceres yderligere når man også tager afstanden mellem kolonnerne ind i ligningen. Det afføder denne overvejelse: Hvis der arbejdes med dobbelt linjeafstand mellem tekstafsnit skal afstanden mellem kolonnerne ofte være lidt større end ellers, da næste afsnit ellers vil virke tættere knyttet til kolonnen ved siden af end til foregående afsnit placeret ovenover afsnittet. Længere afstand mellem kolonnerne bevirker så at marginerne ud til papirets kant skal være lidt bredere for at det overordnede layout er ordentligt proportioneret.

Derudover har linjejusteringen (om teksten er højre-, venstre- eller midterstillet eller med fast bagkant) ligeledes betydning for den optimale linjeafstand og afstand mellem kolonnerne.

Læs mere om de generelle grafiske virkemidler i rapportlayout:
Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Opslag fra rapportlayout med 3 kolonner og venstrejustering

Eksempel på layout med 3 kolonner, venstrejustering og indryk i første afsnitslinje.
Se layout