Hvad betyder valget af skrifttype for rapportlayoutet?

Valget af skrifttype har først og fremmest stor betydning for læsbarheden af en rapport og dikteres ofte af afsenderens visuelle identitet.

Skriftvalg

Skrifttypen betyder rigtigt meget for det generelle design, da forskellige skrifttyper kræver vidt forskellige valg i forhold til kolonnebredde, skriftstørrelse og liniehøjde for at opnå optimal læsbarhed. Hvilket igen påvirker det overordnede design og layout. Derudover har skrifttypens grafiske stil også betydning for rapportens overordnede look'n'feel. Det mest tydelige eksempel er ved valget af skrifttyper med og uden seriffer (ofte kaldet fødder), og der er selvfølgelig masser af andre små detaljer i skrifttypernes design, der har stor stilistisk betydning for rapportens layout.

Læs mere om de generelle grafiske virkemidler i rapportlayout:
Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Et eksempel på en lille detalje som har stor betydning for rapportens layout er skrifttypernes x-højde (højden af det lille x i forhold til versalhøjden). Skrifttyper med en forholdsvis lille x-højde i forhold til versalhøjden kræver f.eks. knap så stor linjeafstand som skrifttyper med relativt høj x-højde. Lille x-højde kræver til gengæld typisk større skriftstørrelse for optimal læsbarhed. Det vil sige at en lille deatlje som x-højden har direkte betydning for skriftstørrelse og linjehøjde som igen har betydning for kolonnebredde og marginer.

Opslag fra rapportlayout af statusrapport om hvidvask 2020 med kapiteladskillelse og foto med citat

Eksempel på layout med kapiteladskillelse og foto, hvor den visuelle identitet får lov at leve gennem farver og illustrationsstil
Se layout