Hvad betyder valget af skrifttype for rapportlayoutet?

Valget af skrifttype har først og fremmest stor betydning for læsbarheden af en rapport men dikteres ofte af afsenderens visuelle identitet.

Skriftvalg

Skrifttypen betyder rigtigt meget for det generelle design, da forskellige skrifttyper kræver vidt forskellige valg i forhold til kolonnebredde, skriftstørrelse og linjehøjde for at opnå optimal læsbarhed. Hvilket igen påvirker det overordnede design og layout. Derudover har skrifttypens grafiske stil også betydning for rapportens overordnede look'n'feel. Det mest tydelige eksempel er ved valget af skrifttyper med og uden seriffer (ofte kaldet fødder), og der er selvfølgelig masser af andre små detaljer i skrifttypernes design, der har stor stilistisk betydning for rapportens layout.

Læs mere om de generelle grafiske virkemidler i rapportlayout:
Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Et eksempel på en lille detalje som har stor betydning for rapportens layout er skrifttypernes x-højde (højden af det lille x i forhold til versalhøjden). Skrifttyper med en forholdsvis lille x-højde i forhold til versalhøjden kræver f.eks. knap så stor linjeafstand som skrifttyper med relativt høj x-højde. Lille x-højde kræver til gengæld typisk større skriftstørrelse for optimal læsbarhed. Det vil sige at en lille detalje som x-højden har direkte betydning for skriftstørrelse og linjehøjde som igen har betydning for kolonnebredde og marginer - og har dermed direkte indvirkning på mængden af tekst en enkelt side kan indeholde ved det optimale layout.

Læs mere om skrift og læsbarhed:
Hvilken skrifttype og skriftstørrelse er optimal for læsbarheden i en rapport?

FIGUR: SKRIFTTYPE, X-HØJDE OG LINJEHØJDE

Sammenligning af to forskellige skrifttyper med forskellige x-højder

Eksempel på layout af tekst med to forskellige skrifttyper. Linjehøjden er den samme, men skrifttypernes størrelse er forskellige. Størrelsen er justeret så den passer til skrifttypernes forskellige x-højder.

FIGUR: SKRIFTTYPENS PROPORTIONER

Skriftens proportioner

Skrifttypens indbyrdes forhold mellem x-højde, versal-højde og underlængde har stor betydning for opbygning af et teksttungt layout som rapporter.