Hvordan bruges den visuelle identitet i et rapportlayout?

Et rapportlayout skal generelt følge og understøtte firmaets/organisationens visuelle identitet. Det gøres nemmest ved brug af en konkret rapportskabelon, men kan selvfølgelig også løses gennem korrekt brug af de layoutmæssige retningslinjer i identiteten.

Visuel identitet

En gennemarbejdet visuel identitet har klare retningslinjer for layout af rapporter og måske helt konkrete skabeloner, der er nemme at arbejde med, men ofte skal grafikeren selv udarbejde det konkrete layout ud fra realtivt løse generelle retningslinjer. Hvilket stiller layouteren overfor en opgave, der i virkeligheden mere er en grafisk design opgave end decideret layout.

En nem måde at inddrage identiteten på kan være i designet af forsiden, kapiteladskillelser og infografikker/illustrationer samt brug af fotos. Selv i mindre visuelle identiteter vil der ofte være eksempler på brug af ovenstående, som nemt kan overføres til et rapportlayout. Det er ofte en vurderingssag præcis hvordan den visuelle identitet implementeres bedst muligt i en rapportskabelon, og kan variere meget fra identititet til identitet og der skal derfor tages mange forskellige grafiske virkemidler i brug.

Læs mere om de generelle grafiske virkemidler i rapportlayout:
Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Opslag fra rapportlayout af statusrapport om hvidvask 2020 med kapiteladskillelse og foto med citat

Eksempel på layout med kapiteladskillelse og foto, hvor den visuelle identitet får lov at leve gennem farver og illustrationsstil
Se layout