Hvordan bruges den visuelle identitet i et rapportlayout?

Et rapportlayout skal generelt følge og understøtte firmaets/organisationens visuelle identitet. Det gøres nemmest ved brug af en konkret rapportskabelon, men kan selvfølgelig også løses gennem korrekt brug af de layoutmæssige retningslinjer i identiteten.

Visuel identitet

En gennemarbejdet visuel identitet har klare retningslinjer for layout af rapporter, men ofte skal grafikeren selv udarbejde designet. Hvis det er tilfældet skal de generelle retningslinjer for typografi, farver og brug af fotos/illustrationer inddrages i arbejdet med rapportlayoutet, hvor der jo først og fremmest skal tages hensyn til de lokale layout- og designkrav som et rapportlayout kræver.

En nem måde at inddrage identiteten på kan være i designet af forsiden, kapiteladskillelser og infografikker/illustrationer samt brug af fotos. Selv i mindre visuelle identiteter vil der ofte være eksempler på brug af ovenstående, som nemt kan overføres til et rapportlayout. Det er ofte en vurderingssag præcis hvordan den visuelle identitet implementeres bedst muligt i en rapportskabelon, og kan variere meget fra identititet til identitet og der skal derfor tages mange forskellige grafiske virkemidler i brug.

Læs mere om de generelle grafiske virkemidler i rapportlayout:
Hvilke grafiske virkemidler er brugbare i et rapportlayout?

Opslag fra rapportlayout af statusrapport om hvidvask 2020 med kapiteladskillelse og foto med citat

Eksempel på layout med kapiteladskillelse og foto, hvor den visuelle identitet får lov at leve gennem farver og illustrationsstil
Se layout