Hvad betyder målgruppen for valg af rapport skabelon?

Der er selvfølgelig stor forskel på valg af rapportskabelon til forskellige stofområder og målgrupper. Til tung og komprimeret viden vælges et mere simpelt layout end ved lettere rapporter der henvender sig til et bredere publikum.

Målgruppens betydning

Enkeltkolonne layout til videnstunge rapporter

Målgruppen for videnstunge forskningsrapporter og ph.d projekter er ofte vant til at overskue lange koncentrerede og fagspecifikke tekster. Da det jo ofte er komplekst stof vil ro og nøgternhed i layoutet blive værdsat, så tekst og figurer formidles på klarest mulige måde. Der vil et simpelt enkeltkolonne layout være det rigtige valg, og man bør undgå forstyrrende fremhævelse af grafiske elementer som kreative kapiteladskillelser, fremhævede citater, dekorative illustrationer og fotos.

Rapporter rettet mod beslutningstagere

Hvis rapporten er rettet mod beslutningstagere er lancering og præsentation vigtigt og derfor er A4 bredformat et godt valg, da det gør sig godt på en skærm og samtidig er velegnet til efterfølgende digital distribution og print fra almindelig kontorprinter.

Opslag med infografik fra afrapportering af Regeringens Klimapartnerskaber

Eksempel på rapportlayout i A4 bredformat, der egner sig rigtigt godt til digital præsentation og distribution.
Se layout

Rapporter med bred appel og stort PR-behov

Rapporter der har et folkeoplysningsformål og dertil følgende stort pr-behov skal være mere grafisk indbydende end en videnstung rapport. I denne kategori kan der også være tale om en sammenfatning af en større rapport - de såkaldte pixier. Et godt format er 21x21 med dobbeltkolonne layout, der giver god fleksibilitet og fordrer kreative og spændende grafiske løsninger.

Derudover er det en god idé at give rapporten sit eget 'brand' gennem f.eks. fængende illustrationer eller fotostil, så der nemt kan sammensættes en pakke med pr-materiale der kan briuges af alle interessenter på sociale medier.

Årsrapporter

En årsrapport skal afspejle organisationens/firmaets værdier gennem den visuelle designlinje og tiltrække positiv opmærksomhed gennem flot grafisk design. Man kan derfor med fordel vælge et flerspaltet layout der giver flere muligheder for spændende grafiske løsninger Det er også en god idé at gøre mere ud af at fremhæve nøgle-tal i dekorative infografikker og gøre mere ud af figurer og diagrammer. I stedet for at bruge figurer udelukkende til formidling af tal og understøttelse af rapportens pointer, kan de også med fordel bruges som dekorative elementer.

Læs mere om valg af format og sidestørrelse til rapporten:
Hvilken sidestørrelse og format er optimalt til rapportlayout?