Er der forskel på rapportlayout til tryk og til digital brug?

Ja, der er forholdsvis stor forskel, og man skal derfor tage sine forholdsregler hvis layoutet skal fungere både til digital brug og på tryk/print.

Digital eller
tryk?

Langt de fleste rapporter layoutes ens både til digital brug og til print/tryk. Når der bruges det samme layout til begge dele, kan det give en del udfordringer med skriftstørrelser, generelle proportioner og sideformat, da et rapportlayout generelt opfattes forskelligt når det vises på skærm og når det er printet/trykt.

Man er derfor tvunget til at finde et solidt kompromis der fungerer godt til begge formål - måske med overvægt på det ene eller det andet, alt efter rapportens formål.

Opslag eller enkeltsider

Udfordringer med trykte publikationers opslag og digital enkeltsidevisning

En trykt publikation er ofte layoutet som opslag med højre- og venstresider hvorimod en rapport på skærmen ofte vises som enkeltsider. Det skaber et tydeligt modsætningsforhold mellem computerskærmens 16:9 bredformat og A4 papirets højformat som de fleste traditionelle rapporter layoutes til. Når der arbejdes med højre- og venstresider i en trykt rapport, har det konkret indflydelse på layoutet af enkeltsiderne, da opslaget som helhed skal tage sig bedst muligt ud. Man tager derfor nogle valg som layouter, der ville have været anderledes hvis siderne kun skulle ses enkeltvis. Når en rapport distribueres digitalt som pdf, vil den ofte blive sendt afsted som enkeltsider, så den kan printes fra en standard kontorprinter. Med mindre modtageren får indstillet sin dokumentlæser til at læse pdf'en som opslag (hvilket ikke er standard), vil alle opslagene blive adskilt. Enkeltsider der mangler deres 'opslags-makker' vil virke lidt amputerede rent layoutmæssigt og trække det overordnede visuelle indtryk af rapporten ned.

FIGUR: Dobbeltsidet opslag vist som enkeltsider

Opslag med infografik og foto fra layout af cleantech rapport

Illustrationen viser hvordan et layout, der er tænkt som opslag med venstre- og højresider, kan virke forvirrende og ustruktureret, hvis det vises som enkeltsider.

Når der scrolles vil sidenummereringen hoppe fra side til side og margin vil variere, da der typisk er bredest margen ind mod ryggen af et opslag.

Skriftstørrelse
og kolonner

Skriftstørrelser har forskellig læsbarhed på skærm og tryk

Der er også stor forskel på den optimale skriftstørrelse fra et print/tryk og til skærmbrug. Hvis et dokument, som er flot proportioneret til tryk/print, læses i 100% på skærmen vil det på de fleste skærme opfattes som for lille skrift, og man vil have behov for at zoome ind, hvilket gør at man ikke ser det overordnede sidelayout, og det bliver generelt en 'rodet' oplevelse at læse dokumentet. De fleste rapporter løser problemet ved at bruge et forholdsvist bredt enkeltkolonne layout som kræver større skrifttype og brede marginer for at bevare den rette proportionering. Men lige så snart man bevæger sig ud i dobbeltkolonne layout på et A4 ark kræver det en mindre skriftstørrelse for at bevare den rigtige proportionering og så har man problemet.

Formål og tekstmængde

Tag stilling til rapportens hovedformål

Formål og tekstmængde har også stor indvirkning på de valg der træffes når der skal optimeres til henholdsvis skærmbrug og trykte publikationer.

Teksttunge rapporter

Teksttunge forskningsrapporter og phd-udgivelser er det mest simple at optimere til begge dele på en gang. Der vil et simpelt enkeltkolonne layout på A4 højformat med lige marginer og centrerede sidetal tage sig flot ud og være nemt for læseren at gå til både på tryk, hjemmeprint og til skærm.

Rapporter til folkeoplysning / lobby-formål

Lettere rapporter og pixi-udgaver der f.eks. skal fungere som folkeoplysning eller er rettet mod beslutningstagere (eller begge dele), er derimod lidt mere udfordrende at optimere til både skærm, print og/eller trykt publikation på en gang. Der vil ofte være krav om at rapporten skal indgå i en form for lanceringspræsentation, at hovedpointer skal opsummeres på grafisk spændende måder og at rapporten i det hele taget skal være grafisk indbydende. Svaret er derfor ikke så enkelt som med de teksttunge rapporter, da et varieret og spændende layout er mere komplekst.

Opslag med layout fra rapport om Danmarks grønne bilpark

Eksempel på opslag fra rapport hvor den trykte publikation var i hovedfokus.

Opslaget fungerer rigtigt godt på tryk - men hvis venstre side præsenteres som enkeltside i en pdf-læser på en skærm vil den give læseren et lidt skørt indtryk.

Se layout

Skal rapporten præsenteres på storskærm eller ved online møde?

Hvis overvægten ligger på præsentationen og den digitale distribution - og der samtidig er moderate tekstmængder vil et A4 bredformat med 3-4 kolonner være fantastisk, da det kommer tæt på en powerpoint, men samtidig egner sig godt til hjemmeprint.

Trykte publikationer

Hvis hovedformålet er en flot trykt publikation vil man måske vælge et mere spændende format end A4 som f.eks. kunne være kvadratisk der fordrer mere interessante grafiske løsninger, og som derfor skaber lidt opmærksomhed. Hvis der samtidig er krav til hjemmeprint kan man dog være tvunget til at vælge et format der er proportionelt med A4.

Se specifikke anbefalinger til valg af format og sidestørrelse:
Hvilken sidestørrelse og format er optimalt til rapportlayout?

Side med layout fra afrapportering fra regeringens klimapartnerskaber

Eksempel på rapport hvor præsentationen har været i højsædet - derfor er der valgt A4 bredformat er tæt på powerpoint-format og samtidigt kan printes uden problemer.
Se layout